SEO стратегия.
Да планираме Вашия успех.

SEO стратегията е първата стъпка към увеличение на органичния трафик от Google и съответно повече клиенти за Вашия сайт, онлайн магазин или др. бизнес.

Да открием печелившите ключови думи за Вашия бизнес и да съставим план в ясни и постижими стъпки за класирането им в Google.

SEO-стратегия

SEO Стратегиите включват:

Нишово проучване и анализи

Планиране на SEO процеси

Финансов план и срокове

Подробен опис на етапи и цени, по- долу 💬

Етап №1 от SEO стратегията

Нишово проучване и анализи

За да направим добра стратегия, трябва да проучим и да навлезнем в детайлите на Вашия бизнес и логиката му. След което трябва да проучим ключовите думи в Google. Да се запознаем с конкурентите Ви, които вече са ги класирали и да опишем в цифри и показатели всичко това. Ето подробните стъпки за процеса:

Запознаване с Вашия бизнес

Няма как да направим добра стратегия за бизнес, който не познаваме. За това отделяме време и внимание за разговори с Вас и за анализи на Вашите бизнес процеси и логика.

🔍 Запознаваме се в детайли с Вашия продукт или услуга.

📊 Локализираме силни и слаби страни на Вашия бизнес (SWOT анализ).

🔑 Извличане на ключови думи от Вашите услуги/ продукти и подготовка за проучване на ключови думи

След като сме се запознали с Вашия бизнес, можем да пристъпим към …

Проучвания в Google

За да Ви класираме в G, трябва да познаваме добре нишавата Ви. Добрата новина е, че всичко е измеримо и е възможно да се планира прецизно.

🔎 Проучване на ключови думи. Измерваме Вашите ключови думи и намираме нови , които имат потенциал да Ви осигуряват клиенти.

🧐 Запознаваме се с конкуренцията. Извличаме добри практики от вече класираните сайтове и бизнеси.

📄 Измервания и анализи. Завършваме този етап с опис на всички показатели от проучването в G.

След като имаме всички данни и “ноу хау” за конкурентите Ви, сме готови да поставим цели.

Поставяне на SEO цели

За да не влезнете в преразход за SEO оптимизация, е добре да си поставим реалистични цели. Правилно поставените цели са крайъгълния камък на всеки успех в бизнеса. Така е и в SEO.

💸 Ориентировъчен SEO бюджет. Спрямо възможностите на Вашия бизнес, създаваме SEO бюджет и си даваме ясна сметка какво можем да постигнем с него и кои кл. думи да класираме.

⚖️ Приоритизиране на кл. думи. Не винаги най- търсените думи ще Ви доведат най- много клиенти. В тази стъпка, избираме най-  подходящите думи за старт, с умисъл за възвръщаемост.

След като вече сме поставили SEO цели за Вашия бизнес, то можем да преминем към етап №2.

. . .

Етап №2 от SEO стратегията

Планиране на SEO процеси

В етап №1 събрахме всички данни и поставихме SEO цели пред Вашия бизнес. В етап №2 “ Планиране на SEO процесите” , ще се погрижим да планираме и сегментираме процеса, свеждайки го до ясни стъпки за изпълнение. 

Технически подобрения по сайта

За добра оптимизация на сайт, основата е техническата му изправност. Одитираме Вашия сайт и планираме какви промени и подобрения трябва да се извършат за последващи оптимизации.

👨‍💻 Teхнически SEO одит на сайт. Предлагаме го и като отделна услуга тук. Използваме най- добрите инструменти и добри практики. Локализираме всички проблеми и планираме отстраняването им.

📝 Планиране на подобренията. След като сме наясно с техническото “здраве” на Вашия сайт, планираме и залагаме в стратегията кой ще се погрижи за подобрението му (ако е нужно) и какво ще Ви коства това

💡 Създаване на задания към IT специалисти. Планираните подобрения се свеждат до специалисти за изпълнение, чрез ясни задания в стратегиите ни.

След като имаме ясен план за подобрението на сайта, преминаваме към съдържанието.

Анализ на съдържание и планиране

Анализираме настоящото съдържание в сайта Ви и планираме цялостно създаването на ново, за да покрием поставените като цел ключови думи.

🔬 Изследване на уеб сайт структурата Ви. Ако уеб страниците и блог статиите в сайта Ви или категориите и продуктите в онлайн магазина Ви не се ореантирани около ключова дума, то те са обречени на неуспех. Планираме промени в структурата в тази стъпка.

📄 Проверяваме съществуващото съдържание. И преценяме дали трябва да се промени, за да обслужи новата уеб сайт структура и поставени цели.

🧠 Планиране на ново съдържание. Съставяме ясен план и подготвяме задания за копирайтинг услуги, които ще са Ви нужни да произведете нужното Ви съдържание, което да обхване и класира ключови думи.

В тази група от стъпки, даваме яснота какво трябва да се случи със съдържанието на Вашия уеб сайт за периода, който обслужва SEO стратегията.

 

Външно SEO и линкове

За да класираме поставените като цел ключови думи, то освен правилното съдържание, ще са Ви нужни и линкове. Тук може да разберете повече за тях.

📑 Изследване на настоящия Ви линк профил. Инспектираме с инструменти като UbberSuggest и Ahrefs кои други сайтове “говорят” за Вашия уеб сайт и му дават препратки. Планираме премахване на вредни линкове в рамките на тази стъпка.

⚙️ План за придобиване на нови линкове. Разполагаме с може би най- богатите списъци за България за платени и безплатни линкове. Преценяме къде ще е добре да придобиете линк и Вие.

🕸 Интеграция на инструменти за анализ. В тази стъпка планираме и правим опис на всички инструменти, които ще са Ви нужни. Вземат се решения за честотата и целите пред аналитичните процеси, които се извършват с тях.

С планирането на външното SEO, сме в доста напреднал стадий на стратегията.

. . .

Етап №3 от SEO стратегията

Финансов план и срокове

Вероятно се чудите колко би Ви струвало SEO процеса, който трябва да преминете за постигане на поставените цели. След като разполагаме с данните от предходните 2 етапа, то сме в готовност с прецизност да осойностим всичко.

Инвестиция и бюджети по пера

След като вече знаем какви подобрения са нужни по сайта. Какво съдържание. И какво външно SEO, инструменти и линкове ще са нужни. То бюджетираме всичко това.

💶 Oпис на бюджет за технически оптимизации и поддръжка на Вашия уеб сайт / е-магазин. Комуникираме с фирмата/ специалиста, който Ви обслужва за да подготвим този бюджет.

💶 Бюджет за съдържание. Вземаме решения кой и как ще се удовлетвори нуждата на Вашия уеб сайт от съдържание. Остойностяваме това.

💶 Бюджет за линкове. Бюджетираме месечното придобиване на линкове от различни сайтове и медии.

💶 Бюджет за SEO инструменти. Използването на професионални SEO инструменти, ще Ви даде едни гърди пред конкуренцията. Не пестим от това.

💶 Бюджетиране на други разходи, нужни за постигането на крайните ни SEO цели.

В тази група от стъпки дефинираме бюджетите по пера и изцяло ги съобразяваме с Вашите финансови възможности.  Целим максимална възвръщаемост.

Възвръщаемост и ROI

След като в предходната точка планирахме разходите и инвестициите в SEO, то тук имаме за цел да измерим възвръщаемостта. Тук става ясно дали е добра нашата стратегия. Ако инвестицията по пера надхвърля възвръщаемостта, то нашата стратегия не струва. Факт е обаче, че обикновено в нашите стратегии, възвръщаемостта е 400% + инвестицията Ви.

💶 Остойностяване на потенциала на КД. Ключовите думи, които сме си поставили като цел, може да бъдат остойностени с приблизителна точност и да се пресметне каква би била възвръщаемостта при евентуалното им класиране.

📈 Възвръщаемост по периоди. В тази стъпка дефинираме от кои ключови думи можем да очакваме възвръщаемост на инвестицията в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

📊 Механизми за следене. В тази стъпка, залагаме в стратегията механизми за следене на ROI. С тези механизми, ще можем прецизно да измерваме и следим финансовите показатели на нашите SEO усилия.

Това може би е най- ценната част от нашата SEO стратегия. Всеки се интересува колко ще спечели.

Срокове за реализация и KPI

Toва е последната стъпка от нашата SEO стратегия. Тя има за цел да оформи ясни строкове и фрагментирани задачи, които да се сведат до изпълнителите и всичко да се приведе към действие.

📅 Създаване на график за технически подобрения и евентуална поддръжка. След като имаме бюджет за това, е време да поставим ясни цели и стъпки за изпълнението им с дефинирани строкове.

📅 План за подобрения и създаване на съдържание. Подготвяме задания, помагаме в подборя на изпълнители и залагаме ясни срокове за създаването на всеки текст, който ще ни е нужен.

📅 План за придобиване на линкове. Твърде бързото придобиване на линкове изглежда съмнително за Google. За това планираме добре във времето кога и какви линкове ще се създават.

📅 Сегментиране на стратегията по периоди. След като имаме цялата информация до тук, то можем да пресметнем дали за постигането на своите SEO цели ще ни е нужна година, две … или пък 6 месеца.

В последната група от стъпки в нашата стратегия, внасяме яснота относно сроковете за изпълнение на SEO стратегията.

По- долу може да се запознаете с цените за изработка на SEO стратегия.

. . .

Цени за SEO стратегия

За изготвянето на SEO стратегии, работим с персонални оферти. Всеки бизнес и всяка ниша са различни. За това и в крайна сметка ни отнема различно време и усилия да планираме SEO процесите за различните сайтове и е-магазини. По- долу може да намерите както нашите ставки, така и ориентировъчни цени, спрямо броя ключови думи и сайта Ви.

. . .

Ставка на час: 50.00лв/ час

Вид бизнес

Нужни часове за SEO стратегия

Цена в лева

Сем. ядра

Локален бизнес за 1 град/ област.
5 часа
350.00
3
Малък фирмен сайт. До 10 услуги.
15 часа
750.00
10
Голям фирмен сайт. До 20 услуги.
30 часа
1500.00
15
Малък е- магазин. До 20 продукта.
20 часа
1 000.00
20
Голям е- магазин. 200+ продукта.
50+ часа
2 500.00 +
25 +

Цените посочени в горната таблица са ориентировъчни. За да можем да кажем колко би струвала Вашата SEO стратегия, то трябва да поговорите с наш консултант, да направим безплатен SEO анализ и да се запознаем с Вашите нужди и цели.

. . .

Мнения от клиенти

Вижте какво казват някои наши клиенти, на които осигурихме SEO стратегия.

Благодарим за стратегията как да класираме в Google зоната "Кариери" на локално ниво по градове. Страхотна работа!
Linkbox.BG осигуриха цялата маркетингова стратегия за нашия бранд през 2020-та година. Останахме доволни от работата!
Иван Колев и Linkbox.BG са правили 3 SEO стратегии за 3 различни мои бизнеса. Винаги те са се реализирали, както са били планирани.

. . .

Често задавани въпроси

Какво трябва да знаете за SEO стратегиите?

В зависимост от големината на Вашия бизнес, броя ключови думи. Конкурентността на нишата Ви. И поставените цели. SEO стратегиите могат да обхващат периоди от: 6 месеца, 1 година, 2 години или 3 години.

Поговорете с консултанта от Linkbox.BG с който работите или ни се обадете и ще Ви отговорим.

SEO стратегиите, които правим, варират между 350.00 и 2 500.00 лева. Цените са валидни за р. България.

Създавали сме стратегии за US пазара и други външни пазари, които са ни отнемали месеци работа и са възлизали на 5 цифрена сума стойност.

Поискайте своята персонална оферта и ще Ви кажем колко би излезнала SEO стратегията Ви.

Без SEO стратегия в ясни стъпки за класиране на ключови думи в Google, то рискувате да си купувате копирайтинг услуги и текстове или пък линкове в мержата на “хаотичен” принцип. Така рискувате да загубите пари. Да си поръчате текстове, които не работят. Линкове, които не класират сайта Ви. И на практика да си дадете парите за нещо, което няма да сработи.

Нашите SEO стратегии Ви гарантират разумни действия в дългосрочен план и спестяване на пари в постигането на SEO целите.

Изработваме своите SEO стратегии за от 1 седмица до 2 месеца, според големината им. Повечето SEO стратегии, които правим са готови в рамките на 10 работни дни.

SEO стратегии прави единствено създателя на дигиталната агенция – Иван Колев. Изключително опитен SEO специалист с доказуемо успешни проекти.

LinkedIn профил и умения на човека, който прави нашите стратегии може да видите тук.

Правили сме SEO стратегии за водещите англоговорящи пазари – USA,UK,CA, AU, NZ. Ставките за външни пазари са различни, моля поискайте персонална оферта за това.

Дигитална агенция Linkbox.BG  предлага пълен спектър от SEO услуги и може да изпълнява собствените си стратегии.

В практиката обаче ни е било поръчвано само стратегия и следене. А изпълнението понякога поръчителите поверяват на вътрешен персонал или друга агенция/ фрийленсър.

Измерваме постигнатите резултати. Даваме си равносметка и създаваме стратегия за следващия период от време.

Да, издаваме фактури и работим напълно легитимно и прозрачно. Държим на същото и от Ваша страна.

Плащането става на два етапа. 70% авансово и 30% в края.

. . .

Благодарим, че разгледахте професионална услуга на Linkbox.BG “Създаване на SЕО стратегии” !

LinkBox.BG © 2023 – Дигитална агенция, грижеща се за Вашето онлайн присъствие чрез пълен спектър от дигитални услуги.

Разговори с клиенти:

Пон. – Пет. 9:00 – 17:00ч.

Пишете ни по всяко време ✉